PRODUCTEN

Ontheffingen

Soms is het noodzakelijk om een uitzondering te maken op algemeen geldende regels. Het kan in bepaalde gevallen bijvoorbeeld nodig zijn om uw auto te parkeren op een plaats waar een parkeerverbod geldt. Ook kan het in sommige gevallen nodig zijn om met uw auto toegang te krijgen tot de autoluwe binnenstad van Roosendaal. 

Omdat uitzonderingen in sommige gevallen nodig zijn bestaat er de mogelijkheid om een ontheffing aan te vragen. Een ontheffing is een (tijdelijke) uitzondering op algemeen geldende verboden en/of geboden.

In Roosendaal bestaan drie soorten ontheffingen:

Een ontheffing voor de autoluwe binnenstad geeft u toegang om met een motorvoertuig de autoluwe binnenstad in- en uit te rijden. Met een RVV-verkeersontheffing kunt u met uw motorvoertuig rijden of parkeren op een plek buiten het autoluwe gebied waar dat normaal gesproken niet mag. Met een RVV- dagontheffing ‘parkeren autoluwe binnenstad’ kunt u uw motorvoertuig parkeren in de autoluwe binnenstad. 

Aanvragen incidentele maandvergunning

Hier kunt u direct uw  aanvraag invullen en betalen via iDEAL

Wat is een ontheffing voor de autoluwe binnenstad?

Roosendaal heeft een autoluwe binnenstad. Dat betekent dat het centrum niet toegankelijk is voor motorvoertuigen. Dit maakt de binnenstad prettiger en veiliger. Alleen tussen 06.00 en 11.00 uur is het mogelijk om met uw auto door het autoluwe gebied te rijden. Buiten deze tijden mogen en kunnen motorvoertuigen alleen met een ontheffing het autoluwe gebied in- en uitrijden. Er bestaan tijdelijke (kortlopende) en langlopende ontheffingen voor het autoluwe gebied. 

Met een tijdelijke en langlopende ontheffing heeft u op bepaalde tijden en bepaalde plaatsen toegang tot de autoluwe binnenstad. Wanneer het noodzakelijk is om voor uw werkzaamheden uw voertuig te parkeren in de autoluwe binnenstad op een plek die niet wordt aangemerkt als privéplaats, dan moet u óók de RVV-dagontheffing ‘parkeren autoluwe binnenstad’ die Parkeer Beheer uitgeeft aanvragen.

Welk gebied is autoluw?

De volgende straten liggen in de autoluwe binnenstad:

 • Markt (uitrit autoluw gebied)
 • Nieuwe Markt (uitrit autoluw gebied)
 • Bloemenmarkt (inrit autoluw gebied)
 • Raadhuisstraat (inrit autoluw gebied)
 • Dr. Brabersstraat (bestemd voor politie/brandweer)
 • Roselaarplein
 • Tongerloplein (inclusief de Kerkstraat)

Voor een overzicht van het complete autoluwe gebied kunt u op de plattegrond kijken. Met een ontheffing voor het autoluwe gebied is het mogelijk om de toegangspaaltjes die bij de in- en uitgangen van het autoluwe gebied staan te openen zodat u in- en uit kunt rijden.

Wanneer is de binnenstad autoluw? 

Gemotoriseerd verkeer heeft geen toegang tot het autoluwe gebied vanaf 11.00 uur ’s ochtends tot 06.00 uur de volgende dag. Dit geldt voor alle dagen van de week. Tussen 06.00 uur en 11.00 uur heeft gemotoriseerd verkeer dagelijks toegang tot het autoluwe gebied. Indien toegang tot de autoluwe binnenstad buiten de reguliere toegangstijden voor u noodzakelijk is dan is het in bepaalde gevallen mogelijk om een ontheffing aan te vragen.

Voorwaarden

Het is mogelijk om in bepaalde gevallen een kortlopende of een langlopende ontheffing aan te vragen. Een langlopende ontheffing geldt voor onbepaalde tijd. Kortlopende ontheffingen kunt u aanvragen voor één dag, één week, één maand en één kwartaal.

Langlopende ontheffing

De volgende doelgroepen kunnen in aanmerking komen voor een langlopende ontheffing:

Let op!

Per parkeerplaats wordt er één ontheffing verleend. Naast bewoners en bedrijven met een eigen parkeerplaats in het autoluwe gebied komen ook de volgende doelgroepen in aanmerking voor een langlopende ontheffing:

Nood- en hulpdiensten (politie, ambulances en brandweer hebben altijd toegang tot het autoluwe gebied)

Kortlopende ontheffing

De volgende doelgroepen kunnen in aanmerking komen voor een kortlopende ontheffing:

 • Verhuisbedrijven
 • Rouw- en trouwstoeten
 • Storing- en schadebedrijven
 • Evenementenverkeer
 • Bouwbedrijven
 • Bijzondere situaties

Aanvragen

Een kortlopende ontheffing voor de autoluwe binnenstad kunt u aanvragen via het Digitaal Loket. Binnen het Digitaal Loket kunt u het aanvraagformulier stapsgewijs invullen, betalen en direct uitprinten voor gebruik. 

RVV-dagontheffing ‘parkeren in het autoluwe gebied’

Wanneer het noodzakelijk is om voor uw werkzaamheden uw voertuig te parkeren in de autoluwe binnenstad op een plek die niet wordt aangemerkt als privéplaats, dan moet u naast uw aanvraag voor een kortlopende ontheffing autoluwe binnenstad óók de ontheffing (parkeerontheffing ‘parkeren autoluwe binnenstad’ aanvragen. Deze ontheffing wordt uitgegeven door Parkeer Beheer.

U komt in aanmerking voor deze ontheffing indien:

 • Het noodzakelijk is dat uw voertuig voor de uitvoering van uw werkzaamheden binnen het autoluwe gebied dichtbij staat geparkeerd
 • Het niet mogelijk is om het gereedschap/materiaal dat nodig is voor uw werkzaamheden uit te laden

Kosten

Voor het aanvragen van een ontheffing voor de autoluwe binnenstad moet u een lege betalen. De kosten staan hieronder weergegeven.

Langlopende ontheffing voor de autoluwe binnenstad
 

Eenmalig € 44,40

Borg pas € 50,00

Kortlopende ontheffing voor de autoluwe binnenstad
   Voor één dag:  €11,60
Voor één week: € 29,00
Voor één maand: € 58,50
Voor één kwartaal:  € 87,75
Ten behoeve van een evenement: € 43,70
RVV-dagontheffing ‘parkeren
in het autoluwe gebied’
  Voor één dag:  € 31,70

Langlopende ontheffing voor de autoluwe binnenstad

Een langlopende ontheffing voor de autoluwe binnenstad kunt u aanvragen met het aanvraagformulier. Op het aanvraagformulier kunt u zien welke documenten u mee dient te sturen met uw aanvraag. 

Let op!

Er bestaan twee verschillende aanvraagformulieren voor het aanvragen van een langlopende ontheffing voor de autoluwe binnenstad. Indien u over een eigen parkeerplaats beschikt in het autoluwe gebied gebruikt u het aanvraagformulier ‘langlopende ontheffing voor bewoners en bedrijven binnen het autoluwe gebied, met een eigen parkeerplaats’. 

 

Opzeggen

Wanneer u uw ontheffing voor de autoluwe binnenstad niet meer nodig heeft is het belangrijk dat u uw pas inlevert op het Parkeerbureau. De borg die u betaald heeft voor de pas ontvangt u retour. 

Zodra u verhuist en u deze wijziging doorgeeft aan de Gemeentelijk Basisadministratie (GBA) dan ontvangt u een brief op uw nieuwe woonadres met het verzoek om uw ontheffing binnen tien werkdagen in te leveren op het Parkeerbureau. De borg die u betaald heeft voor de pas ontvangt u retour. 

Algemeen

Als u met uw voertuig moet rijden of parkeren buiten of binnen de autoluwe binnenstad, waar dat normaal gesproken niet mag, kunt u hiervoor een RVV-parkeerontheffing aanvragen. RVV staat voor Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens.

Voorwaarden

Er wordt alleen een RVV-parkeerontheffing verleend als de overtreding noodzakelijk is. Het is mogelijk om een ontheffing aan te vragen voor een dag of op jaarbasis.

Kosten

De kosten van een RVV-parkeerontheffing (geldig voor één dag) is € 31,70.

Aanvragen

Wanneer u een RVV-parkeerontheffing nodig heeft binnen het betaald parkeergebied, kunt u dit digitaal aanvragen.
 Aanvraag starten »

Indien u een RVV-verkeersontheffing nodig heeft voor  langere tijd en/of buiten het betaald parkeergebied dan kunt u de ontheffing aanvragen bij gemeente Roosendaal. Uw aanvraag kunt u schriftelijk of via de mail versturen t.a.v. beheer openbare ruimte. Het in behandeling nemen van uw aanvraag voor een RVV-ontheffing duurt maximaal twee weken. 

e-mail: info@roosendaal.nl

Voetgangers voorrang in de binnenstad

Automatische kentekenherkenning snor- en bromfietsers
De gemeente heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd om de binnenstad aantrekkelijker te maken. Zo is de binnenstad in 2009 autoluw geworden. Per 17 september 2018 heeft de gemeente daar iets aan toegevoegd. Vanaf die dag mogen snor- en bromfietsers, zonder ontheffing, niet meer door de binnenstad rijden. Zo blijft Roosendaal een fijne stad waar je rustig kan winkelen en een terrasje kan pakken. Verkeersluw-gebied-kaart-.pdf

De gemeente zet deze stap dus om de binnenstad nóg aantrekkelijker te maken. Bewoners, winkelend publiek en terrasbezoekers zijn dé hoofdgebruikers van de binnenstad.
Zij vinden het hardrijden van snor- en bromfietsen heel vervelend. Dat past niet bij de gastvrije en veilige binnenstad die we willen zijn. Om verder onnodig gemotoriseerd verkeer te weren, voert de gemeente Roosendaal als één van de eerste steden in Nederland automatische kentekenherkenning voor snor- en bromfietsen in. Als je toch met je snor- of bromfiets in de binnenstad wilt rijden, heb je een ontheffing nodig.

Waar staan de camera’s

De camera’s staan op de Bloemenmarkt, de Raadhuisstraat en de Markt, Raadhuisstraat en Nieuwe Markt.

Persoonlijk
Bewoners, ondernemers en bezorgdiensten in het autoluwe gebied zijn door de gemeente persoonlijk geïnformeerd over de mogelijkheid van het aanvragen van een ontheffing. Dat kunnen zij doen bij Parkeer Beheer Roosendaal.

Op www.roosendaal.nl/autoluw is alle informatie over de nieuwe situatie te vinden. Hier vind je ook de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Ontheffing aanvragen
Wil je toch buiten de venstertijden in het autoluwe gebied rijden met je snor- of bromfiets? Om in aanmerking te komen
voor een ontheffing moet je belanghebbende zijn:

1. bewoner van het autoluwe gebied of

2. eigenaar van een:detailhandel in vis, schaal- en weekdieren of

3. apotheek of maaltijdverstrekkend bedrijf met een bezorgdienst c.q. dineruitzending en dergelijke.

Waar aanvragen?
U kunt  het aanvraagformulier ontheffing brommer/scooter openen en uitprinten. Na het invullen van het
formulier mailt u het formulier naar administratie@parkeerbeheer.nl. Uiteraard kunt u ook langskomen op het kantoor (Nieuwe Markt 49D, 1e verdieping van het Paviljoen, op maandag, woensdag en vrijdag van 09:00 tot 12:00 uur). formulier267_5.pdf

Goed om te weten
Per kenteken wordt 1 ontheffing gegeven. U moet dus voor elk kenteken een aanvraag indienen.
De ontheffing komt op het kenteken van het voertuig. Regelgeving-autoluw-camera-toezicht-2018.pdf

Kosten
De ontheffing op kenteken kost eenmalig € 44,40 (leges). 
Bij een nieuw kenteken (nieuw voertuig) moet een wijziging van het kenteken bij de ontheffing worden aangevraagd (kosten: € 7,50).  

Hoe lang duurt het voordat ik de ontheffing heb?
Als je een ontheffing aanvraagt wordt deze aanvraag binnen 1 week beoordeeld. Bij een positief besluit ontvang je een factuur om leges te betalen. Is de betaling binnen dan ontvang je een brief met de bevestiging dat je een ontheffing op kenteken hebt verkregen.

Het kan ook zijn dat besloten wordt geen ontheffing te geven. Daarover krijg je dan bericht.
Als je wilt, kun je tegen het besluit bezwaar maken.

Hoe vindt controle plaats?
Je ontvangt  geen pasje of sleutel. De controle gebeurt automatisch door cameratoezicht.