PRODUCTEN

Parkeerboetes en bezwaar

Zodra u uw auto parkeert op een parkeerplaats in het betaald parkeergebied, moet u parkeergeld betalen. Officieel heet parkeergeld parkeerbelasting. Het betaald parkeergebied in Roosendaal is herkenbaar aan borden en parkeerautomaten op straat. 

Wanneer u niet, onjuist of niet voldoende parkeergeld betaalt krijgt u een parkeerboete. Officieel heet een dergelijke parkeerboete een naheffingsaanslag. Een parkeerboete kost € 66,50 plus het door u verschuldigde uur- of dagtarief.

Let op!

Er bestaan twee soorten parkeerboetes:

  • Naheffingsaanslag van parkeerbelastingen. Dit is een boete die u ontvangt voor het niet/niet juist betalen van parkeergeld.
  • Beschikking Wet Mulder. Dit is een bekeuring die u ontvangt voor het maken van een verkeersovertreding, zoals het niet juist parkeren van uw auto. Voorbeeld: op de stoep, fietspad of buiten een parkeervak in het betaald parkeergebied.

Parkeerboete betalen 

Wanneer u een parkeerboete voor het niet/niet juist betalen van het parkeergeld (naheffingsaanslag) heeft ontvangen dan kunt u deze betalen zodra u de brief heeft ontvangen van Cannock Chase Public.

De boete betalen:
Cannock Chase Public verricht voor Parkeer Beheer Roosendaal BV het volledige Invorderingstraject van het betaald parkeren.
De  kentekenhouder van een Nederlandse voertuig ontvangt na 14 dagen een brief met het betaalverzoek van Cannock Chase Public. 

Bij de buitenlandse kentekens vergt het meer tijd, voordat de brief met het betaalverzoek kan worden verzonden.

Het bedrag van de boete wordt niet hoger.

Wat gebeurt er als ik mijn parkeerboete niet betaal?

Als u de aan u toegezonden bedrag dat op de brief van Cannock Chase Public niet betaalt, ontvangt u een aanmaning. Het bedrag van uw parkeerboete wordt dan verhoogd. Wanneer u na het ontvangen van een aanmaning alsnog niet betaalt wordt er een invordering gestart.

Let op!

Het niet betalen van een parkeerboete kan leiden tot het opleggen van een wielklem of zelfs het wegslepen van uw voertuig.

Als u meent dat u uw parkeerboete voor het niet/niet juist betalen van het parkeergeld ten onrechte heeft gekregen kunt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet uiterlijk zes weken na dagtekening van de naheffingsaanslag (de parkeerboete die u op uw auto heeft aangetroffen) zijn ingediend.

Digitaal bezwaar maken:

https://digitaalbezwaar.parkeerbeheer.nl/form/digitaalbezwaar 

of stuur een brief naar: Parkeer Beheer Roosendaal, de heffingsambtenaar, Postbus 966, 4600 AZ Bergen op Zoom.

Let op!

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat u uw parkeerboete niet hoeft te betalen. U bent verplicht om de parkeerboete te betalen! Mocht u een bezwaar indienen en in het gelijk gesteld worden, dan wordt het door u betaalde bedrag zo snel mogelijk aan u teruggestort.

In welke situaties heeft het zin om bezwaar te maken?

Een parkeercontroleur houdt bij het uitschrijven van een parkeerboete geen rekening met persoonlijke omstandigheden. De  parkeerboete is gebonden aan strikte regels. Bent u het niet eens met de door u ontvangen parkeerboete, dan moet u in uw bezwaarschrift beargumenteren waarom u het niet eens bent. Om u een idee te geven of uw bezwaarschrift kans van slagen heeft leest u in onderstaand overzicht de meest voorkomende argumenten.

Ik ben daar niet geweest

Wanneer u zegt dat u niet met het betreffende voertuig heeft geparkeerd op de plaats en op het moment van het opleggen van de parkeerboete moet u dit onderbouwen met bewijzen. Een parkeercontroleur gaat zeer nauwkeurig te werk. Hij/zij schrijft op de naheffingsaanslag verschillende kenmerken van het voertuig, zoals kenteken, kleur en merk. Het bewijzen van het tegendeel is dus zeer lastig. U kunt misschien bewijzen dat u zelf niet ter plaatse bent geweest (met kassabonnen, vliegtickets, intekenlijst van het werk), maar dat bewijst nog niet dat uw voertuig niet ter plaatse was. U kunt het voertuig bijvoorbeeld hebben uitgeleend.

De parkeertijd van het parkeerkaartje is slechts korte tijd overschreden

Een korte overschrijding van de parkeertijd is nooit aanleiding om het bedrag van een parkeerboete te verminderen. Al bij een overschrijding van één minuut kunt u een parkeerboete krijgen. De eindtijd tot wanneer het parkeerkaartje geldig is staat namelijk duidelijk vermeld op het parkeerkaartje. Dit is daarom geen goede reden om bezwaar te maken.

Geld wisselen of halen

Voordat u ergens parkeert waar u voor moet betalen, moet u zorgen dat u voldoende muntgeld of saldo op uw bankpas heeft. Eerst parkeren en dan geld halen of wisselen mag niet. Een parkeercontroleur kan dan namelijk niet zien of u daadwerkelijk eerst geld of saldo haalt. Dit is daarom geen goede reden om bezwaar te maken. 

Ik ben het niet eens met de hoogte van het bedrag van de parkeerboete

De bedragen van naheffingsaanslagen worden bepaald door de overheid. In artikel 234 van de Gemeentewet kunt u lezen hoe de hoogte van de naheffingsaanslag (parkeerboete) wordt bepaald. Deze aanslag bestaat uit een basisbedrag van € 66,50 plus het verschuldigde uur- of dagtarief. In de Verordening parkeerbelastingen (Besluit voor 2022) is dit basisbedrag vastgesteld op € 66,50. De gemeenteraad (volksvertegenwoordiging) heeft dit besluit goedgekeurd. Dit is daarom geen goede reden om bezwaar te maken.

Ik wist niet dat ik moest betalen voor het parkeren

Het betaald parkeren wordt ter plaatse duidelijk aangegeven met borden. Ook staan er diverse herhalingsborden en parkeerautomaten. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te weten waar u moet betalen om te parkeren. De gemeente informeert u hier over via borden, informatiestickers op parkeerautomaten maar ook via publicaties in de krant en de website. Dit is daarom geen goede reden om bezwaar te maken.

Ik was aan het laden en/of lossen

Het laden en lossen van voorwerpen mag op een parkeerplaats waarvoor betaald moet worden. Het is belangrijk om te weten dat het laden en lossen onmiddellijk moet gebeuren. Daarna moet u uw voertuig onmiddellijk verplaatsen of u moet betalen voor de parkeerplaats. Ook moet het gaan om voorwerpen die u niet op een andere manier kunt vervoeren. Het brengen of halen van bijvoorbeeld een brief mag niet zonder parkeergeld te betalen. Verder moet het voor de parkeercontroleurs duidelijk zijn dat er sprake is van laden en/of lossen, bijvoorbeeld door een open achterklep en/of knipperende alarmlichten.

Mijn parkeervergunning was niet duidelijk zichtbaar, maar deze is wel betaald

Uw parkeervergunning moet altijd duidelijk zichtbaar achter de voorruit van het voertuig zijn. Dit leest u in de vergunningvoorwaarden die u heeft ontvangen bij uw parkeervergunning. Is uw vergunning niet duidelijk zichtbaar? Dan voldoet u niet aan de vergunningvoorwaarden en krijgt u een naheffingsaanslag (parkeerboete). Het betalen van uw parkeervergunning alleen is dus niet voldoende. Parkeercontroleurs maken een foto van uw auto en dashboard zodra zij een parkeerboete uitschrijven.  

De parkeerautomaat was kapot

Een kapotte parkeerautomaat is geen geldige reden om geen parkeerkaartje te kopen. Op de parkeerautomaat staat vermeld dat, als er een storing of defect is, betaald moet worden bij een andere parkeerautomaat. Doet u dit niet, dan loopt u het risico op een parkeerboete.

Ik moest alleen iets afgeven of ruilen in de winkel of een kleine aankoop doen

Het betaald parkeren gaat direct in zodra u uw voertuig parkeert. Dus ook als u voor korte tijd parkeert, moet u een parkeerkaartje kopen. De tijd van het parkeren is niet van belang.

Overmacht

Een naheffingsaanslag houdt geen rekening met persoonlijke omstandigheden, deze  is gebonden aan strikte regels. Soms zijn er uitzonderingen, bijvoorbeeld bij overmachtsituaties. Dan moet er wel sprake zijn van onvoorzienbare, niet beïnvloedbare omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een spoedopname of noodsituatie bij een overlijden van ouders of kinderen. Het uitlopen van een medisch bezoek is geen overmacht, omdat het algemeen bekend is dat bezoeken aan medische instanties kunnen uitlopen. Ook pech met de auto is geen reden om uw bezwaarschrift gegrond te verklaren.

De kleur op de naheffingsaanslag (parkeerboete) komt niet overeen met mijn auto

Kloppen alle gegevens op uw parkeerboete, maar klopt de omschrijving van de kleur niet? Dan kan nog steeds worden aangetoond (met uw kenteken) dat u moet betalen. Dit is daarom geen goede reden om bezwaar te maken.

Het kenteken op de naheffingsaanslag (parkeerboete) komt niet overeen met mijn kenteken

Kloppen de cijfers en letters van uw kenteken niet op de naheffingsaanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Staan alleen de streepjes tussen de cijfers en de letters niet juist op de naheffingsaanslag? Dan is er geen andere combinatie van deze cijfers en letters mogelijk en is dit geen goede reden om bezwaar te maken.

Het parkeren met nog geldig parkeerbewijs op een andere plaats

Alle parkeerautomaten bieden u informatie over de parkeermogelijkheden. Op de parkeerautomaat staat een plattegrond waarop de directe omgeving van de automaat is afgebeeld. U kunt zien waar er in de directe omgeving van de automaat met een kortparkeerkaart mag worden geparkeerd. Bezwaar indienen om deze reden zal daarom nooit leiden tot een gegrond verklaring van uw bezwaar.

Zonder dagkaart in een vergunningstraat

In bepaalde straten in de gemeente Roosendaal mag u alleen parkeren met een vergunning of een dagkaart. Dit ziet u aan het bord. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de betekenis van de borden te kennen en om te weten waar u moet betalen om te parkeren. Dit is daarom geen goede reden om bezwaar te maken.

Ik was wel aangemeld bij een provider van belparkeren

Wanneer u zich voor een andere regio of sector heeft aangemeld bij een provider van belparkeren dan betekent dit dat de parkeerbelasting voor de straat waar u heeft geparkeerd niet door u is betaald. De parkeerboete is dan ook terecht opgelegd. Wie kiest voor betalen via het belparkeren, is zelf verantwoordelijk voor een correcte aanmelding bij een van de providers van belparkeren.

Iemand anders reed met mijn auto

Degene die het voertuig parkeert, moet een parkeerkaartje betalen. De houder van het kenteken is hiervoor verantwoordelijk en krijgt daarom de parkeerboete als dit niet gebeurt. Dit is bepaald in artikel 225, lid 5, Gemeentewet. De houder van het kenteken is degene op wiens naam het kenteken staat ingeschreven bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Als het kenteken van het voertuig, waarvoor de parkeerboete is opgelegd, volgens het RDW op uw naam geregistreerd staat leidt een bezwaarschrift om deze reden niet tot een gegrond verklaring.

Ik heb met een vergunning geparkeerd in een andere sector

De gemeente Roosendaal verleent vergunningen voor diverse sectoren. Bij het afgeven van de vergunning wordt een overzicht meegegeven van alle straten waar u met uw vergunning mag parkeren. Verder wordt met borden duidelijk gemaakt met welke (sector)vergunning u in die straat mag parkeren. Staat u geparkeerd in een straat met een vergunning die hier niet voor geldt, dan loopt u het risico op een parkeerboete.

Ik was in het bezit van een geldig parkeerkaartje en dit lag zichtbaar achter de voorruit

Een parkeerkaartje moet altijd, duidelijk zichtbaar zijn achter de voorruit van het voertuig, aanwezig zijn. Als tijdens de uitgebreide controle door de parkeercontroleurs geen geldig parkeerkaartje wordt aangetroffen achter de voorruit of ergens anders op een van buitenaf zichtbare plaats dan krijgt u een parkeerboete. Alsnog een kaartje kopen en dit neerleggen heeft dus geen zin. Het al dan niet gegrond verklaren van uw bezwaarschrift is afhankelijk van de verklaringen van de controleurs en de door hen gemaakte foto’s van uw voertuig en dashboard.

Ik heb een parkeervergunning, maar deze was niet (op tijd) betaald

Uw parkeervergunning is alleen geldig als u binnen de door de gemeente gestelde termijn betaalt. Dit staat onder andere in de vergunningvoorwaarden die u heeft ontvangen bij uw parkeervergunning. Als u uw vergunning (nog) niet heeft betaald, dan voldoet u niet aan de vergunningvoorwaarden en heeft bezwaar maken geen zin.

U heeft de auto bij een losse parkeermeter geparkeerd en een naheffing ontvangen

Losse parkeermeters zijn bedoeld voor “kort parkeren”. U mag hier niet parkeren als u een parkeerkaartje heeft gekocht. Ook is het hier niet toegestaan om met een vergunning en belparkeren kaart te parkeren. Dit is daarom geen goede reden om bezwaar te maken.

Wanneer u niet, onjuist of niet voldoende parkeergeld betaalt krijgt u een naheffingsaanslag. Wanneer u echter parkeert waar dat volgens de verkeersregels niet is toegestaan krijgt u een andere bekeuring. Deze bekeuring heet officieel een Beschikking Wet Mulder.

De administratieve afhandeling van deze bekeuringen is niet in handen van de gemeente maar de verantwoordelijkheid van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). 

Voor de betaling van een bekeuring ontvangt u van het CJIB een acceptgirokaart. Op de acceptgiro wordt aangegeven wat u kunt doen als u het niet eens bent met de bekeuring.