PRODUCTEN

Vergunningen

Wat is een vergunning?

In sommige delen van de stad heeft u een parkeervergunning nodig om uw auto te parkeren. U kunt parkeerrechten verkrijgen voor het gebied waarin u woont of werkt. Het betaald parkeergebied in Roosendaal is ingedeeld in verschillende sectoren. Met de parkeerrechten kunt u zonder verdere betaling parkeren in de sector waarvoor de parkeerrechten geldt. In Roosendaal bestaan meerdere parkeervergunningen. Bekijk de tabs voor meer informatie.Klik hier voor het E-Loket.

 

Bezoekersregeling

Sinds 1-1-2017 is er een digitale bezoekersregeling beschikbaar voor u als bewoner van het betaald parkeergebied. Per adres kan er één bezoekersregeling worden aangevraagd.

E-Loket en DigiD
U kunt de digitale bezoekersregeling aanvragen via het E-loket. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Als u deze niet heeft, dan kunt u deze aanvragen via www.digid.nl.

Wat moet u doen als u de regeling niet digitaal kunt aanvragen?

Beschikt u niet over een computer of tablet? Dan kunt u naar balie van het Parkeerbeheer. U dient vooraf een afspraak te maken.

De medewerkers kunnen dan de bezoekersregeling voor u aanvragen. Zelfs telefonisch aanvragen kan. Het Burger Service Nummer (BSN) moet worden doorgegeven aan de medewerker van het Parkeerbureau om de aanvraag te kunnen uitvoeren. De informatiebrief wordt dan naar het adres van de betreffende bewoner opgestuurd.

Wat moet u doen na de aanvraag?

Na uw aanvraag krijgt u een brief met daarin alle informatie over de bezoekersregeling. Nu kunnen u en anderen, waaraan u de gegevens in de brief ter beschikking stelt, aan het werk met de bezoekersregeling. U of anderen moeten eerst de 2Park webpagina van onze leverancier Desyde installeren op een smartphone, daarbij moet een eigen naam en wachtwoord worden opgegeven. Daarna moeten de instructies die in de brief staan worden opgevolgd.

De bezoekersregeling kan met de gegevens die in de brief staan door iedereen op zijn/haar telefoon worden gebruikt na het installeren van de 2Park webpagina, maar er kan altijd maar één kenteken tegelijk worden aangemeld. Bij meer gebruikers betekent dat dus dat er met elkaar goede afspraken gemaakt moeten worden! 

Gebruik online
De digitale bezoekersvergunning kunt u online op mijn.gemeenteportaal.nl of in de 2Park webpagina gebruiken om het kenteken van de auto van uw bezoek aan te melden.
Via de website of de 2Park webpagina kunt u uw parkeertegoed opwaarderen met € 10,00 € 25,00 of € 50,00 opwaarderen en betalen via iDEAL.

Eén kenteken per keer
U kunt per keer één bezoeker aan- en afmelden met het betreffende kenteken. Is het kenteken van deze bezoeker afgemeld, dan kunt u weer een ander kenteken aanmelden. Gelijktijdig kan er niet meer dan één kenteken worden aangemeld. De bezoekersregeling is dus kenteken gebonden en u dient zelf het gewenste kenteken aan en af te melden!

Verruimde tijden betaald parkeren: pilot van 6 maanden.

Maandag tot en met donderdag geldt het betaald parkeren tot 20:00 uur. Uw bezoeker  kan 'gratis' parkeren van 18:30 tot 20:00 uur, maar u dient het kenteken van de auto wel aan te melden. Er zal dan geen parkeertegoed worden afgeschreven.

Zaterdag geldt het betaald parkeren van 09:00 tot 20:00 uur. Uw bezoeker kan 'gratis' parkeren van 17:00 tot 20:00 uur, maar u dient eveneens het kenteken van de auto aan te melden. Er zal dan geen parkeertegoed worden afgeschreven.

Zondag geldt het ‘nultarief” maar aanmelden vereist!

De bezoekersregeling is geldig tijdens het regime van het “betaald parkeren” dus ook op alle zondagen van 12:00 uur tot 20:00 uur.        
Op zondag werkt de regeling volgens een nultarief en er wordt niets van uw parkeertegoed afgeschreven. U dient wel een minimaal parkeertegoed van € 10,00 op te waarderen.

Van maandag tot en met zaterdag betaalt u per minuut tegen een tarief € 1,50 per uur.


.

 

2Park

 

Download Handleiding

De Desyde ParkApp heet  2Park. Een frisse, gebruiksvriendelijke webpagina waarin je de parkeervergunning met kentekenswitch of je bezoekersregeling kunt gebruiken. Deze webpagina hoef je niet te downloaden uit een app-store, het betreft is een interactieve webpagina. Op je smartphone of tablet kun je een snelkoppeling plaatsen.

Hieronder ziet u een filmpje met uitleg van de 2Park. Ga naar https://mijn.2park.nl 

Bent u uw wachtwoord kwijt? Dan kunt u een nieuw wachtwoord aanmaken door in 2Park bij het inlogscherm op 'vergeten' te klikken. U vult het emailadres in wat u ook in het Eloket heeft ingevuld. 


U kunt een bewonersvergunning aanvragen wanneer u in het betaald parkeergebied in Roosendaal woont. Met deze vergunning kunt u parkeren in de sector waarvoor de vergunning geldt. Een parkeervergunning voor bewoners is één kalenderjaar geldig. Een parkeervergunning wordt uitgegeven voor maximaal twee specifieke kentekens. Dit betekent dat de parkeervergunning alleen geldig is voor de twee kentekens waarvoor de vergunning is uitgegeven. Vanaf 1 januari 2016 ontvang u geen fysieke parkeervergunning meer. Uw kenteken zal door de parkeercontroleur worden gescand. waarbij geconstateerd zal worden of u wel of geen parkeerrechten heeft.

Voorwaarden voor het verkrijgen van een bewonersvergunning:

Om in aanmerking te komen voor een parkeervergunning, dient u woonachtig te zijn in het betaald parkeergebied in Roosendaal. Om een parkeervergunning voor bewoners aan te vragen, moet u daarnaast voldoen aan twee belangrijke voorwaarden:

 • U moet ingeschreven staan op uw woonadres in het betaald parkeergebied
 • De auto waarvoor u een vergunning aanvraagt moet op uw naam staan, of een verklaring van dagelijks gebruik van de auto ondertekend door uw werkgever in geval van een auto van de zaak/leaseauto

Per adres kunnen er maximaal 2 bewonersvergunningen worden uitgegeven zolang u voldoet aan bovengenoemde voorwaarden (let op uitzondering zoals hieronder staat vermeld). Het toekennen van een tweede bewonersvergunning is afhankelijk van de parkeerdruk in uw woonomgeving. De parkeerdruk wordt jaarlijks opnieuw onderzocht. Uw schriftelijke aanvraag zal worden beoordeeld door de medewerker van het Parkeerbureau. ( U dient een aanvraagformulier aan te vragen via het Parkeerbureau).

Geen uitgifte 2e bewonersvergunning:

De volgende straten vallen hieronder n.a.v.de parkeerdrukmeting 2019.
Dr. Lemmensstraat, Burg. Schoonheijtstraat, Vincentiusstraat, Brugstraat huisnummers 60 t/m 126 en 53 t/m 81, Stationsstraat huisnummers 29 t/m 81, en Stationsplein huisnummers 6 t/m 15, Fortuinstraat, Dr. Heijptstraat, Torenstraat, Laan van Luxemburg, Vrouwemadestraat (gedeelte tussen Nispensestraat tot aan Laan van Belgie ), en Nispensestraat (gedeelte .Prinsensingel tot aan de rotonde Laan van Belgie).
Als gevolg van de realisatie van nieuwbouw en/of het verdwijnen van parkeerplaatsen na aanleg van de centrumring, is de parkeerdruk in deze straten gemeten op 85% of wordt verwacht dat de parkeerdruk op maatgevende momenten zal oplopen boven 85%.

Als alternatief wordt u een 2e vergunning in sector 4 aangeboden, aangezien er bij het Stationsplein voldoende plaats is.

Let op! Nieuwbouw! (aantonen van 2 auto's is een vereiste)

Er geldt een uitzondering voor het uitgeven van de eerste bewonersvergunning. Woont u in een woning waarvoor een bouwaanvraag is ingediend na 1 mei 2002, dan wordt uw aanvraag voor een eerste bewonersvergunning beoordeeld op basis van de voorwaarden die gelden voor het krijgen van een tweede bewonersvergunning. Er is besloten om deze regels te hanteren omdat de parkeerdruk hoog is en het aantal parkeerplaatsen beperkt. U dient aan te tonen dat u 2 auto's heeft. 

Aanvragen van een bewonersvergunning

U vraagt een bewonersvergunning aan via het E-loket, waarbij u dient in te loggen met uw Digid.

Wat kost een bewonersvergunning

Uw eerste bewonersvergunning kost € 54,00 per jaar. Een tweede bewonersvergunning kost € 78,00 per jaar.

Wijzigen van uw kenteken.

Uw bewonersvergunning is aan uw kenteken gekoppeld.  Heeft u een andere auto? Dan wijzigt u zo spoedig mogelijk zelf uw kenteken via het E-loket. Heeft u een nieuwe auto van de zaak? Dan wijzigt u zelf uw kenteken via het digitaal loket, waarbij een werkgeversverklaring dient te worden geüpload.

U kunt ook langskomen op het Parkeerbureau om uw kenteken te laten wijzigen, dit kost € 4,40. 

Verlengen van 1e parkeervergunning + aanvragen 2e parkeervergunning

U verlengt uw 1e parkeervergunning via het E-loket met uw Digid in de maand december. U ontvangt hierover een email eind november.

Gaat het om een 2e bewonersvergunning, dan dient u deze via het eLoket aan te vragen, waarbij u de kentekens van beide auto's dient te uploaden. Alle aanvragen voor 2e bewonersvergunningen zullen opnieuw worden beoordeeld aan de hand van de artikel 3, lid 6 van de Regels voor het toekennen van een parkeervergunning. Deze regels is namelijk aangescherpt als het gaat om nieuwbouw per maart 2023.

Het beëindigen van uw parkeervergunning

Wanneer u gaat verhuizen, is het belangrijk dat u zich op uw nieuwe adres inschrijft bij de basisregistratie Personen bij de gemeente.. Nadat u uw adreswijziging heeft doorgegeven, beëindigt u zelf uw parkeerrechten. Het bedrag van de volle kalendermaanden die nog niet zijn ingetreden, krijgt u teruggestort op uw IBAN.

Het betaald parkeergebied in Roosendaal is opgedeeld in zes verschillende sectoren. Afhankelijk van de woonplaats van de bewoner of vestiging van een bedrijf wordt bij uw vergunningsaanvraag een sector toegewezen waar u mag parkeren. In onderstaand document vindt u een overzicht van alle sectoren in Roosendaal. Als de straat waarin u woont op de lijst is vermeld onder een bepaalde sector dan is uw parkeervergunning in die sector geldig.

Stratenlijst sector 1

Stratenlijst sector 2

Stratenlijst sector 3 

Stratenlijst sector 4 

Stratenlijst sector 5

Stratenlijst sector 6 = De Leede

Let op! U mag met uw parkeervergunning alleen binnen de aan u toegewezen sector parkeren.

Grensgebieden

Door de begrenzing van bepaalde sectoren kan het zijn dat een bewoner of bedrijf kan kiezen in welke sector hij zijn auto wil parkeren. Bij het aanvragen van de parkeervergunning moet u kiezen voor welke sector u de parkeervergunning wilt aanvragen. Afhankelijk van uw voorkeur voor een bepaalde sector wordt de sector waarvoor uw parkeervergunning geldt toegewezen.    

U gaat verhuizen?

Bij een verhuizing vervallen uw parkeerrechten per direct. 

Als uw nieuwe woonadres in het betaald parkeergebied ligt, wijzigt u na het doorgeven van uw adreswijziging bij de basisregistratie Personen uw vergunning via het E-loket. Dit doet u als volgt. U beëindigt eerst uw huidige parkeerrechten en u ontvangt restitutie van de nog niet ingetreden maanden. Daarna vraagt u opnieuw uw parkeerrechten aan voor uw nieuw adres.

Mijn auto wordt gerepareerd en ik heb tijdelijk een leenauto. Wat moet ik doen?

Als uw eigen auto wordt gerepareerd en u krijgt tijdelijk een leenauto van de garagehouder dan is het belangrijk dat u dit doorgeeft aan Parkeer Beheer. Het kenteken van de leenauto wordt dan tijdelijk geregistreerd als zijnde uw eigen auto.

Om door te geven aan Parkeer Beheer dat u tijdelijk een leenauto heeft, verstuurt de garagehouder een verklaring e-mail aan Parkeer Beheer. In deze verklaring moeten de volgende gegevens staan vermeld:

 • Naam en adres van de houder van de parkeervergunning
 • Kenteken van uw eigen auto
 • Kenteken van de leenauto
 • Duur van de reparatie
 • Naam en handtekening van uw garagehouder.

Zodra Parkeer Beheer de ondertekende verklaring heeft ontvangen, wordt dit voor de periode van twee weken toegestaan.

Let op!

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de gegevens van uw leenauto tijdig en juist worden aangeleverd.

Let op!

Na het versturen van de verklaring naar Parkeer Beheer kunt u uw parkeervergunning maximaal 2 weken gebruiken voor uw leenauto. Daarna wordt uw parkeervergunning automatisch weer aan het kenteken van uw eigen auto gekoppeld.

Geldigheid

Het betaald parkeergebied in Roosendaal is opgedeeld in verschillende sectoren. Uw heeft alleen parkeerrechten voor de sector waarin uw parkeervergunning geldig is. Afhankelijk van uw woonplaats wordt aan u een sector toegewezen. In onderstaand document vindt u een overzicht van alle sectoren in Roosendaal. Als de straat waarin u woont op de lijst is vermeld onder een bepaalde sector, dan is uw parkeervergunning in die sector geldig.

Klik hier voor informatie over grensgebieden.

Let op!

Het is niet toegestaan om te parkeren in de parkeervakken met losse parkeermeters!

Wanneer uw bedrijf is gevestigd in het betaald parkeergebied kunt u een bedrijfsvergunning aanvragen. In Roosendaal wordt er een onderscheid gemaakt tussen kantoor- en winkelvergunningen.

Hoe vraagt u een kantoor- of winkelvergunning aan als u kantoor of winkel is gevestigd binnen het betaald parkeergebied.

Via  het E-loket. Uw aanvraag wordt beoordeeld en uw ontvangt dan bericht om deze verder af te handelen.

Of U kunt langs komen naar het Parkeerbureau en dan wordt u verder geholpen. Neemt u uw uittrekstel van KvK mee met het vestigingsnummer?

U kunt uw aanvraag ook per email indienen, vestigingsnummer is een vereiste. 

De vergunning is kenteken gebonden!

Uw kantoor- of winkelvergunning is kenteken gebonden. Nadat uw aanvraag is voltooid ziet u bij uw kantoor- of winkelvergunning drie documenten: een bevestigingsbrief, een stratenlijst en een brief met inloggegevens. De brief met uw inloggegevens heeft u nodig om het kenteken van de auto te activeren via de 2Park of mijn.2Park.nl. Er ligt dus geen vergunning in de auto. Een kantoor- en winkelvergunning wordt gekoppeld aan een specifiek kenteken. Door middel van de 2Park of mijn.2Park.nlkunt u 1 kenteken activeren. U kunt zo vaak als u wilt uw kenteken wijzigen, de parkeerrechten kunnen voor ieder willekeurig auto worden geactiveerd. (1 kenteken gelijktijdig!).

Hoe worden de kantoor- of winkelvergunningen verlengd?

Klanten die reeds een kantoor- of winkelvergunning hebben, ontvangen in november een brief met alle informatie om  via het E-loket met eHerkenning hun kantoor- of winkelvergunning te verlengen.

Werkwijze bij aanvragen van meer dan 1 kantoor- of winkelvergunning
Er wordt 1 vergunning verstrekt per 4 fulltime op de betreffende vestiging werkzame werknemers.
Ieder beroep of bedrijf komt tenminste in aanmerking voor een vergunning, waarbij de regels voor het aanvragen en toekennen van een parkeervergunning zal worden getoetst.

Hoe vraagt u nog meer vergunningen aan?
U dient een accountantsverklaring met het aantal fulltime medewerkers of een lijst van de afdeling personeelszaken met de namen van de 
werknemers en het aantal uren dat zij werkzaam zijn te mailen, nadat de eerste vergunning is aangevraagd en betaald.(administratie@parkeerbeheer.nl).
De verklaring zal binnen 3 werkdagen worden getoetst aan de “regels voor het aanvragen en
toewijzen van een parkeervergunning” en u ontvangt dan per e-mail het antwoord of u in aanmerking komt voor de door u aangevraagde vergunning(en).

Let op!

In verband met de parkeerdruk worden aan winkels geen winkelvergunningen toegewezen in sector 1. Er kan wel een kantoorvergunning worden uitgegeven.

Kosten/geldigheid


Kantoorvergunning


Winkelvergunning


Geldigheid
Maandag t/m vrijdag van 09.00-18.30 uur
Op alle tijden waarop het betaald parkeerregime van kracht is
Kosten € 360,00 per kalenderjaar
€ 432,00 per kalenderjaar

Het betaald parkeergebied in Roosendaal is opgedeeld in zes verschillende sectoren. Afhankelijk van de woonplaats van de bewoner of vestiging van een bedrijf wordt bij uw vergunningsaanvraag een sector toegewezen waar u mag parkeren. 

In onderstaand document vindt u een overzicht van alle sectoren in Roosendaal. Als de straat waarin u woont op de lijst is vermeld onder een bepaalde sector dan is uw parkeervergunning in die sector geldig.

stratenlijst kantoren sector 1 

stratenlijst winkels sector 1 

stratenlijst kantoren en winkels sector 2 

stratenlijst kantoren en winkels sector 3 

stratenlijst kantoren en winkels sector 4 

stratenlijst kantoren en winkels sector 5 

In Roosendaal is het ook mogelijk om een marktkoopliedenvergunning aan te vragen. Wanneer u een vaste standplaats heeft op de maandag-, donderdag biologische markt  of zaterdagmarkt heeft u hier recht op. Een marktkoopliedenvergunning kost € 6,00 per maand. Een marktkoopliedenvergunning kunt u aanvragen bij de marktmeester van de gemeente Roosendaal.

Algemeen

Als u uw auto wilt parkeren omdat u tijdelijk beroepsmatige werkzaamheden van technische aard (zoals schilder- en bouwwerkzaamheden) verricht in het betaald parkeergebied, heeft u twee opties.

1. Neemt uw werk één of enkele dagen in beslag? Koop een dagkaart!

Neemt uw werk slechts één dag of enkele dagen in beslag dan is het slim om voor iedere dag dat u werkzaam bent een dagkaart te kopen bij een van de parkeerautomaten op straat. Een dagkaart is 24 aaneengesloten uren geldig in het gehele betaald parkeergebied, met uitzondering van de parkeergarages, de Dr. van Dregtstraat, het Van Dregtplein en bij parkeervakken met losse parkeermeters.

2. Neemt uw werk meer dan één week in beslag? Vraag een incidentele maandvergunning aan!

Wanneer u enkele weken beroepsmatig werkt in het betaald parkeergebied dan is het slim om een incidentele vergunning aan te vragen. Een incidentele vergunning is één maand geldig en kost € 70,00. De incidentele vergunning wordt uitgegeven op straatnaam. Op de incidentele vergunning staat vermeld voor welke straat de parkeervergunning geldt. U dient uw auto binnen een parkeervak te parkeren. Als het noodzakelijk is om uw auto buiten een parkeervak te parkeren dan moet u contact opnemen met Parkeer Beheer om te kijken of dat dit mogelijk is. 

Aanvragen

Een incidentele maandvergunning kunt u met eHerkenning aanvragen via het Eloket.

 • Locatie werkzaamheden

Een incidentele vergunning is één maand geldig en kost € 70,00. Uw incidentele vergunning verloopt automatisch na één maand. Op het moment dat deze verlopen is, kunt u opnieuw een incidentele vergunning aanvragen.

Let op!

De incidentele vergunning wordt alleen voor motorvoertuigen uitgegeven. Wilt u voor uw werkzaamheden tijdelijk een ander voertuig dan een motorvoertuig of bijvoorbeeld een steiger of container plaatsen in het betaald parkeergebied dan vraagt u dit aan bij Publiekszaken van gemeente Roosendaal.

Bent u minder valide en heeft u een auto of brommobiel? Of bent u passagier van een motorvoertuig met meer dan twee wielen? Dan kunt u een Algemene Europese Invaliden Parkeerkaart aanvragen. Dit wordt ook wel de Europese gehandicaptenparkeerkaart genoemd. Met de Europese gehandicaptenparkeerkaart mag u in Nederland en in de overige landen van de Europese Unie op de daartoe bestemde gehandicaptenparkeerplaatsen parkeren. 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen drie soorten gehandicaptenparkeerkaarten:

Bestuurderskaart

Bent u gehandicapt en bestuurt u de auto zelf? Dan kunt u een bestuurderskaart aanvragen. Met deze kaart kunt u een auto op een gehandicaptenparkeerplaats parkeren. De parkeerkaart is niet gekoppeld aan een kenteken. Dit betekent dat u de bestuurderskaart voor elk voertuig kan gebruiken. Op de bestuurderskaart staat de letter B.

Passagierskaart

Heeft u een handicap en bent u afhankelijk van vervoer van anderen, dan kunt u een passagierskaart aanvragen. Met een passagierskaart kunt u op gehandicaptenparkeerplaatsen parkeren. Deze kaart is persoonsgebondenen niet gekoppeld aan een bepaald kenteken. Dit betekent dat de kaart voor elk voertuig, maar alleen door u, gebruikt mag worden. Op de passagierskaart staat de letter P. 

Instellingskaart

Instellingen kunnen voor collectief vervoer van bewoners een instellingskaart aanvragen. Deze gehandicaptenparkeerkaart is gebonden aan de instelling. Met deze instellingskaart is het dus niet nodig om voor iedere bewoner afzonderlijk een gehandicaptenparkeerkaart aan te vragen.

Plaatsing kaart

U plaatst de geldige gehandicaptenparkeerkaart (leesbaar voor de controleur) op het dashboard van uw voertuig. Dat doet u in ieder geval op het moment dat u gebruik gaat maken van een gehandicaptenparkeerplaats. Bij deze speciale parkeerplaatsen staat een bord. Daaraan kunt u zien dat het niet is toegestaan om zonder een gehandicaptenparkeerkaart van deze plek gebruik te maken.

Betalen parkeergeld

Wanneer u een geldige gehandicaptenparkeerkaart heeft hoeft u in Roosendaal niet te betalen om te parkeren op straat. Een gehandicaptenparkeerkaart is geldig in het gehele betaald parkeergebied en dus ook in de straten voor vergunninghouders. U hoeft dus geen aparte parkeervergunning aan te vragen indien u beschikt over een gehandicaptenparkeerkaart. Voor het parkeren van uw voertuig in een parkeergarage betaalt u het reguliere tarief.

Waar kan ik een gehandicaptenkaart aanvragen?

Wanneer u een gehandicaptenparkeerkaart wilt aanvragen dan moet u dit doen bij gemeente Roosendaal. Parkeer Beheer geeft geen gehandicaptenkaarten uit. Vraagt u voor het eerst een gehandicaptenparkeerkaart aan in Roosendaal dan kunt u een aanvraagformulier afhalen bij:

 • Het loket voor Zorg en Welzijn Het Punt, Laan van Brabant 50 in Roosendaal
 • De publieksbalies  tijdelijk Kloosterstraat 2-8 te Roosendaal

Wat heb ik nodig om een gehandicaptenkaart aan te vragen?

Om een gehandicaptenkaart aan te vragen is het belangrijk dat u de volgende documenten bij u heeft:

 • Aanvraagformulier Gehandicaptenparkeerkaart (volledig ingevuld)
 • Twee recente identieke pasfoto’s
 • Een fotokopie van uw rijbewijs (als u een bestuurderskaart aanvraagt)
 • De legeskosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag (€ 70,45)
 • De medische keuring van uw keuringsarts
 • Geldig legitimatiebewijs

Wanneer u een instellingskaart wilt aanvragen is het belangrijk dat u de volgende documenten bij u heeft:

 • Bewijs dat de instelling waarvoor u de kaart aanvraagt onder artikel 8 van de Awbz valt
 • Gegevens directeur van de instelling waarvoor u de kaart aanvraagt

Hoe werkt het aanvragen van een gehandicaptenkaart precies?

Indien u recht heeft op een gehandicaptenkaart kunt u deze aanvragen bij gemeente Roosendaal. Het is belangrijk dat u de juiste documenten bij u heeft. Als u voldoet aan de criteria krijgt u schriftelijk bericht dat u de gehandicaptenkaart kunt komen ophalen. Het is belangrijk dat u dit persoonlijk komt doen. Het afhalen van de kaart kan bij de publieksbalies van de gemeente op het stadskantoor.

Let op!

Wanneer u uw gehandicaptenparkeerkaart komt ophalen dient u een geldig legitimatiebewijs en de afhaalbrief mee te brengen.